heineken-banner.jpg

Heineken

HEINEKEN! Need I say more?! #heerlijkhelder

Als organisatie is Heineken onderverdeeld in verschillende compartimenten. Elk compartiment presenteert jaarlijks aan het hoogste management de bereikte doelen van het afgelopen jaar én de doelen of ideeën voor het komende jaar. In de regel gebeurt dit met oersaaie, minimaal vormgegeven PowerPoints. Team Digital wilde anders!

Op basis van een overkill aan input maakte Djen een uitgebreide infographic die zowel als lange poster van boven naar beneden kan worden gelezen, maar ook kan worden opgedeeld in losse slides, geschikt voor presentatie. Het resultaat was een succes! Team Digital had een wezenlijk andere presentatie dan alle andere teams.

Opdrachtgever
Heineken - Team Digital

Website
www.heineken.nl