rws.jpg

Rijkswaterstaat (RWS)

Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan een schone, groene en prettige leefomgeving, óók voor volgende generaties. In het kader van duurzame gebiedsontwikkeling heeft Rijkswaterstaat (RWS) als doel in 2030 50% minder grondstoffen te verbruiken en 100% circulair te werken. 

PHI Factory verzorgde workshops op maat voor een organisatiebrede verdieping van de kennis van de Circulaire Economie.

Opdrachtgever
PHI Factory

Website
www.phifactory.com
www.rijkswaterstaat.nl